نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی (LG) مدل ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS

نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی

نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی برای مدل ها و برندهای مختلف، متفاوت است و باید در این زمینه دقت لازم را به خرج دهید. چرا که اگر نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی را به درستی ندانید ممکن است باعث شکسته شدن قاب کولر گازی و آسیب زدن به آن شوید و باعث شوید دیگر هرگز قاب پنل کولر گازی به درستی در جای خود قرار نگیرد و منظره ناخوشایندی داشته باشد.

از آنجا که در طراحی و تولید قاب پنل کولر گازی مدل های Next Plus تغییراتی ایجاد شده است، در این مقاله نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی (LG) مدل ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS را توضیح می دهیم.

در صورتی که در زمینه نصب، سرویس، جابه جایی و یا تعمیر کولر گازی نیاز به متخصص فنی دارید، می توانید از طریق ثبت درخواست خود به صورت آنلاین و یا تماس تلفنی، درخواست خود را ثبت نمایید.

روش و نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی

۱- درب قاب جلو پنل کولر گازی را مطابق شکل A باز نمایید.

۲- سه پیچ مربوط به قاب صفحه نمایشگر کولر گازی را مطابق شکل B باز کنید.

نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی

۳- ﻗﺴﻤﺖ بالای قاب کولر گازی را از بدنه پنل کولر گازی ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون  ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺎب از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرﻫﺎی روی ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎب کولر گازی را از ﻗﺴﻤﺖ زیرین پنل مطابق شکل C جدا نمایید.

ﻧﻜﺘﻪ : دﻗﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎرﻫـﺎی واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﺑـﺮ روی ﭘﻨـﻞ ﺗﻌﺪاد دو ﻋﺪد ﺧﺎر ﻧﻴﺰ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﻨﻞ کولر گازی ﻗﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻗﺎب کولر گازی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی

۴- دو پیچ مربوط به قاب جلو پنل را مطابق شکل D از طرفین قاب باز نمایید.

نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی

۵- جهت جدا کردن قاب جلو کولر گازی، مطابق شکل E دستان خود را در محل فلش های مشخص گردیده بر روی قاب کولر گازی قرار داده و آن را به آرامی به سمت بیرون هدایت کنید.

نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی

مطالب مرتبط:

خلاصه خدمات
نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی (LG) مدل 18000 و 24000 NEXT PLUS
Rate :
3.5 based on 4 votes
نوع سرویس
نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی (LG) مدل ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS
ارائه دهنده خدمات
کاراباما,
Ebn-e-Yamin St,N sohrevardi ave,Tehran-19166,
Telephone No.02154584
استان
تهران، کرج
توضیحات
به دلیل تغیی در طراحی قاب پنل کولر گازی LG، در این مقاله نحوه باز کردن قاب پنل کولر گازی ال جی (LG) مدل ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS را توضیح می دهیم.

یک دیدگاه بنویس!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به این سوال پاسخ دهید *