استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

راهنمای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

در این مقاله نحوه نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی را به طور کامل در اختیارتان قرار می دهیم. توجه داشته باشید در صورتی ‌که درباره نصب ماشین ظرفشویی ال جی و راه اندازی آن هیچ تخصص و یا تجربه ای ندارید، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به نصب و راه اندازی ظرفشویی نکنید. توصیه می شود که مراحل نصب و لوله‌کشی ﺍﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ متخصصین فنی و کاردان انجام شود، در غیر این صورت ممکن است به ظرفشویی یا حتی خودتان آسیب وارد کنید.

درصورتی‌که نیاز به هرگونه خدمات تعمیر، سرویس یا نصب ظرفشویی ال جی دارید می توانید با پر کردن فرم ثبت درخواست، ما را از مشکل خود مطلع سازید تا در کوتاه ترین زمان ممکن به مورد شما رسیدگی شود.

اگر جهت برطرف کردن مشکل ماشین ظرفشویی خود به کمک تعمیرکار نیاز دارید، همین حالا درخواست تعمیرات خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا متخصصان حرفه ای و با تجربه کاراباما در سریعترین زمان ممکن، جهت هماهنگی با شما تماس حاصل فرمایند.

متخصصان باتجربه متخصصان باتجربه
گارانتی خدمات گارانتی خدمات
سرعت در ارائه خدمات سرعت در ارائه خدمات
هزینه های منصفانه هزینه های منصفانه
تعمیرکار ماشین ظرفشویی سامسونگ

نکات لازم قبل از نصب ماشین ظرفشویی

بد نیست بدانید برای راه اندازی ماشین ظرفشویی جدید به سه اتصال کلی نیاز دارید که عبارتند از اتصال به سیم برق، اتصال به لوله تخلیه و اتصال به منبع آب. در صورتی که در فرآیند نصب از یک تکنسین کمک بگیرید، خیالتان راحت خواهد بود که او از همه جزئیات انتخاب این سه اتصال لازم مطلع است. با این حال، توصیه می کنیم که برای نصب و راه اندازی ظرفشویی ال جی خود به یک مرکز مجاز تعمیر لوازم خانگی مراجعه کنید.

لازم به ذکر است که این توضیحات مربوط به نحوه راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی و نصب مدل های زیر است:

 • (D1450W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • (D1451W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • (D1452W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • (D1462W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • KD-E701NW
 • KD-E702NW
 • KD-E700NW
 • KD-E702NT
 • KD-E700NT
پیشنهاد مطالعه : بهترین راهنمای خرید ماشین ظرفشویی

آماده‌سازی روﺯﻧﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ برای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

 1. ﺍﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻗﺮﺍرﮔﯿﺮی در محلی مشابه ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.
 2. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎل آﺳﺎن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺰدﯾﻜﯽ ﺳﯿﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 3. ﺑﺮﺍی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 3 ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 4. ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﻗﻞ باید 5 سانتی‌متر ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﯾﺎ دﯾﻮﺍر ﻣﺠﺎور ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

! اخطار

ﭼﻮب ﺧﺎم (ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﯽ) ﺍﻃﺮﺍف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺿﺪ آب ﯾﺎ درﺯﮔﯿﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎد ﻧﻜﻨﺪ.

آماده‌سازی ﺑﺮﺍی سیم‌کشی

! اخطار

به‌منظور ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ظرفشویی ال جی خود ﻓﯿﻮﺯ ﻣﻨﺰل رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺳﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﯾﺎ سه‌راهی ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ. سیم‌کشی و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 1. ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ازلحاظ وﻟﺘﺎژ و ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آنچه در دﻓﺘﺮﭼﻪ رﺍﻫﻨﻤﺎ ظرفشویی ال جی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﺍرﺍی ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻮﺯ 15 آﻣﭙﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﻮﺯ تأخیر ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. سیم‌کشی ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی دو ﺳﯿﻢ و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 1/2 ﻣﺘﺮی ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﺟﻠﻮی ﭘﺮﯾﺰ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ. (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ در ﺻﻔﺤﻪ A ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮد.)
 3. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮق ﮐﻤﻚ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ. ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎل دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﯾﺮ دستگاه‌ها ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جیوﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺮﻧﺎك

ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮﺍت ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك.

ﺗﻮﺟﻪ – در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ISO 3864 ﺍﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

پیشنهاد مطالعه : نحوه چیدن ظروف در ماشین ظرفشویی بوش، سامسونگ، ال جی و…

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

 1. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻧﯿﺪ.
 2. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ پایه‌ها رﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ دﻟﺨﻮﺍه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جیطریقه نصب ماشین ظرفشویی ال جی در ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ

 1. ﭘﯿﺶ ﺍﺯ سردادن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍر ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ طول‌های ﻻﺯم و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺍ اندازه‌گیری ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ به‌دقت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮ دﻫﯿﺪ. ﺍﺯ این‌که ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺗﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

! هشدار

درصورتی‌که ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ سانتی‌متر 85 ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ 2 ﭘﯿﭻ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ رﺍ بازکرده و آن رﺍ ﺑﺮدﺍرﯾﺪ. (دوپیچ ﻋﻘﺐ)

طریقه نصب ماشین لباسشویی ال جی

ﺍﺗﺼﺎل شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی ال جی

 1. درصورتی‌که ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺷﻠﻨﮓ در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻔﺖ نمی‌شود، ﺍﺯ ﯾﻚ رﺍﺑﻂ ﻻﺳﺘﯿﻜﯽ (ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه) ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﺍرت و ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﺍﯾﻦ رﺍﺑﻂ رﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ فروشگاه‌های ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻت ﺧﺮﯾﺪﺍری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 3. در ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻒ و ب دو ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎل ﻧﺸﺎن دﺍده ﺍﺳﺖ.

♦ ﺗﻮﭘﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ “S” ﺑﺎﯾﺪ کاملاً ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍد ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده می‌کنید.

♦ ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﺧﺮوج ﺑﻮی ﺑﺪ، ﯾﻜﯽ ﺍﺯ روش‌های ﺯﯾﺮ رﺍ مورداستفاده ﻗﺮﺍر دﻫﯿﺪ:

♦ وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽ “S” ﺳﯿﻨﻚ ﯾﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.

نحوه راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

شکل الف

وﻗﺘﯽ شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی ال جی ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯم ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ب ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

شکل ب

پیشنهاد مطالعه : نحوه عملکرد دکمه های ماشین ظرفشویی ال جی، بوش، سامسونگ و….

ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮدن شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی ال جی

شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی ال جی خود رﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

! هشدار

ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺍﺯ ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (خمیدگی‌ها ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺷﻌﺎﻉ میلی‌متر ﺑﺎﺷﻨﺪ.)

نصب شلنگ آب

 • ﺷﻠﻨﮓ آب رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (ﺷﻜﻞ A)
 • ﺑﺮﺧﯽ مدل‌ها دﺍرﺍی ﯾﻚ ﺷﯿﺮ دﺍﺧﻠﯽ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (ﺷﻜﻞ B)
 • ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب، ﺷﯿﺮ آب رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮم ﻫ ﺎ (ﮐﺜﯿﻔﯽ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ) ی دﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﮕﺬﺍرﯾﺪ آب دﺍﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ دﻣﺎی آب رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻠﻨﮓ رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جیﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎی آب ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 65 درﺟﻪ سانتی‌گراد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺍ ﺑﻪ آب ﺳﺮد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 • ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺗﺼﺎل ﺍﺯ ﻧﻮﺍر ﺗﻔﻠﻮن ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﻧﺸﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺍﺯ ﺧﻢ ﻧﺸﺪن و ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌شود به‌جای ﺷﻠﻨﮓ ﮐﻬﻨﻪ، ﺍﺯ ﺷﻠﻨﮓ ﻧﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 

پیشنهاد مطالعه : بهترین راهکارهای رفع بوی بد ماشین ظرفشویی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ و سرهم‌بندی

 1. ﺷﻠﻨﮓ آب رﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﯿﻢ ﺑﺮق رﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌کنیم ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺣﺎﻟﺖ Quick ﻗﺮﺍر دﺍده و ﯾﻚ ﺑﺎر آن رﺍ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ. در ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺒﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ آب ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍی ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺧﺎﻣﻮش و دوﺑﺎره آن رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ. در صورتی که بعد از بررسی نهایی متوجه وجود مشکلی شدید، به یک تکنسین ماهر تعمیر ماشین ظرفشویی مراجعه کنید.

ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺍﺯ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ درب ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﺯ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺪﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺗﺮﺍﺯ ﮐﻨﯿﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ 1. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﻃﺮف رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

 1. ﭘﺎﯾﻪ ﭼﭗ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ عقربه‌های ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﻻﺯم ﺑﺮﺳﺪ.
 2. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ مجدداً ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد.

♦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه به‌طور ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ در ﯾﺎ ﺻﺪﺍی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد.

 • وﺿﻌﯿﺖ 2: درصورتی‌که در به‌طرف ﭼپ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی
 • اگر در به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ D ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 1. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﺍی ﻏﯿﺮﻋﺎدی
 2. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد. وقتی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

کلام آخر

در این مطلب مراحل نصب ماشین ظرفشویی ال جی را به شما ارائه دادیم. با این حال باز هم توصیه می کنیم در صورتی که دانش فنی لازم را برای نصب ماشین ظرفشویی ندارید یا اگر به هر دلیلی ترجیح می‌دهید که خودتان این کار را انجام ندهید، بهتر است از یک تکنسین ماهر نصب و تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی کمک بگیرید.

نظرات کاربران

در صورتی که پیام شما نیاز به پیگیری دارد حتما شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

دیدگاه کاربران
داوود

سپاس از راهنمایی های خوب شما

پاسخ دهید

  علی اکرم عبداللهی

  معنی کلمات کاربردی روی دستگاه ظرفشویی ال جی مدل425 رو می خواستم… متشکرم

  پاسخ دهید

سعید عبادی

سلام من‌ متوجه نشدم کجا مایع یا پودر بریزم کجا نمک یا قرص بزارم و چطوری استارت بزنم چون کتاب چه راهنما ندارم و اینکه کتاب راهنما کجا گیرم میات؟

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، شما می توانید با مطالعه مقاله “دانلود دفترچه راهنمای فارسی ظرفشویی ال جی (همه مدل ها)” در سایت کاراباما پاسخ سوالات خود را درباره محفظه جاپودری و نمک و مایع جلادهنده پیدا کنید.

  پاسخ دهید

سهيل شورج

باسلام
جهت نصب ماشين ظرفشويي ورودي آب بايدانشعاب سردباشدياگرم

پاسخ دهید

فرزانه صادقیه

با سلام من ماشین ظرفشویی LG KD-826SW دارم 4 سال پیش نماینده وصل کردم حالا خونه رو جابجا کردم حالا پشتش یه شیلنگ داره به آب گرم وصلش کنم یا آب سردلطفا راهنمایی کنید

پاسخ دهید

  ایلین بخشعلیان

  سلام وقت بخیر.من ۴ سال پیش تو اسباب کشی ظرف شوییمو جمع کردم و شلنگ هاش قطع شده نمیدونم حالا جوری باید دوباره ماشین ظرف شویی رو راه بندازم .میشه لطفا راهنمایی کنین ‌.در ضمن مدل ظرف شوییم ld-2150wh هستش.

  پاسخ دهید

  اگر آبگرمکن دماش بالای ۶۵درجه است ماشین را به آب سرد وصل کنید ،

  پاسخ دهید

امیرعلی نظری

شلنگ اب ماشین ظرفشویی ال جی که فقط یکی است به اب گرم وصل میشود یا اب سرد

پاسخ دهید

  کارشناس 4: جعفری

  سلام دوست گرامی، به آب سرد وصل کنید، خود دستگاه در مواقع لازم دمای آب را بالا می برد.

  پاسخ دهید

سلام
خونه ما جای ظرفشویی نداره میخوام کابینت کنار لباسشویی رو بردارم ظرفشویی بذارم.
آیا ورودی و خروجی آب رو میتونم مشترک با لباسشویی استفاده کنم؟ اگر بله با چه اتصالاتی؟
ممنون

پاسخ دهید

محمود حسین پور

سلام. ممنون از مطالب مفیدتان.
سوالی خدمتتان داشتم شیلنگ آب را می توان به آب گرم وصل نمود؟ مدل ظرفشویی الجی ۵۱۲ می باشد

پاسخ دهید