استخدام تعمیرکار لوازم خانگی

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی برای مدل های مختلف

دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی

قبل از استفاده از جارو برقی ال جی خود سعی کنید حتما دفترچه راهنمای فارسی و نحوه کار با آن را با دقت بخوانید. هر چند که استفاده از جاروبرقی ساده است اما بسیاری از افراد از قابلیت های جاروبرقی ال جی به طور کامل اطلاع ندارند. پس با دانلود دفترچه راهنمای فارسی جارو برقی ال جی از جاروبرقی خود بهتر استفاده کنید.

در این مقاله کاراباما بخش هایی از دفترچه راهنمای فارسی جاروبرقی ال جی را برای مدل های مختلف توضیح داده ایم. شما می توانید در انتهای این مطلب فایل کامل دفترچه راهنمای جارو ال جی را که به صورت pdf می باشد دانلود نمایید و به راحتی در موبایل، لپتاب یا تبلت آن را مطالعه و استفاده کنید.

در این دفترچه اطلاعات جامعی در رابطه با

 • دستورالعمل های مهم ایمنی
 • مشخصات فنی
 • نحوه استفاده صحیح از جاروبرقی
 • مراقبت های دستگاه

و …

نوشته شده است که خواندن آن خالی از لطف نیست و چه بسا باعث پیشگیری از خراب شدن و افزایش طول عمر جارو برقی ال جی شما نیز می شود.

همچنین در صورتی که جاروی شما مشکل پیدا کرده است، می توانید سریعا از طریق تماس و یا با پر کردن فرم درخواست تعمیر جاروبرقی ال جی ما را از مشکل خود مطلع سازید تا در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین و نزدیک ترین تکنسین تعمیرات جاروبرقی ال جی را به محل شما اعزام نماییم.

ثبت درخواست تعمیرات و سرویس جاروبرقی

چند نکته از دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی

نکات ایمنی در رابطه با استفاده و نگهداری از جاروبرقی ال جی

 • ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍدی (کودکان) استفاده شود که ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﺍﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ رﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﻓﺮﺍدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﺍﯾﻤﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺯی ﻧﻜﻨﻨﺪ.
 • ﺍﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق آﺳﯿﺐ دﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﯾﺴﻜﺎر ﻣﺠﺎﺯ ﺧﺪﻣﺎت تعمیرات جاروبرقی ال جی ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوﺯ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮد.
 • این وسیله باید توسط کودکان 8 سال به بالا استفاده شود و افرادی که ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ، ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﺍﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺍﯾﻤﻦ و ﻫﻤﺮﺍه ﺑﺎ درك ﺧﻄﺮﺍت، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ رﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ دﺳﺘﮕﺎه ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺯی کنند. کودکان نباید بدون نظارت این دستگاه را تمیز کرده و یا تعمیر کنند.
 • اگر زبانه کنترل بر روی OFF نیست، دو شاخه را به برق نزنید. منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
 • کودکان را دور نگه داشته و هنگام جمع کردن سیم مراقب موانع باشید. سیم هنگام جمع شدن سرعت زیادی دارد.
 • هنگام تمز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید، دو شاخه آن را از پریز بیرون بکشید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
 • از جاروبرقی برای برداشتن موارد شعله ور یا دودزا نظیر سیگار یا خاکستر داغ استفاده نکنید. این عمل منجر به مرگ، برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.
 • از جاروبرقی برای کشیدن مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال نظیر گازوئیل، بنزین، تینر و غیره استفاده نکنید. گاز ناشی از این مواد می تواند منجر به انفجار یا خطر آتش سوزی شود. در نتیجه احتمال مرگ یا آسیب جانی وجود دارد.
 • هرگز با دستان مرطوب جاروبرقی یا دوشاخه آن را لمس نکنید. این عمل منجر به مرگ یا برق گرفتگی می شود.
 • برای کشیدن دوشاخه از پرهیز هرگز آن را از سیم نکشید. این عمل منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود. برای جدا کردن از پریز همواره از دوشاخه بگیرید.
 • همواره مو، خرده پارچه، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزنه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید.این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب دستگاه می شود.
 • هرگز برای حمل از سیم جارو برقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نپیچید. جاروبرقی را بر روی سیم آن قرار ندهید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی، آسیب جانی، آتش سوزی یا خرابی دستگاه می گردد.
 • هرگز اجازه ندهید که از جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود. همواره توجه خاصی به جاروبرقی که در نزدیکی کودکان است داشته باشید.
 • در صورت آسیب دیدن سیم برق یا دو شاخه از آن استفاده نکنید. در چنین مواقعی بهتر است با مرکز مجاز تعمیرات جارو برقی ال جی تماس بگیرید.
 • در صورت خیس شدن جارو برقی از آن استتفاده نکنید. چرا که ممکن است منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه شود. برای پیشگیری از خطر با سروسکار مجاز خدمات تعمیرات جاروبرقی ال جی تماس بگیرید.
 • هرگز از سیم سیار استفاده نکنید
 • پیش از کشیدن دوشاخه جاروبرقی از پریز تمامی کلید ها را خاموش کنید.
 • از تعویض دوساخه خودداری کنید.
 • انگشتانتان را در نزدیکی چرخ دنده دستگاه قرار ندهید.
 • تعمیر وسایل برقی باید توسط افراد متخصص در مرکز مجاز تعمیرات انجام شود.

دانلود دفترچه راهنمای جارو برقی ال جی برای مدل های مختلف به صورت فایل PDF  از جدول زیر

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2721H

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-2248H

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7720HBK

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2720H

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-20250H

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7320HTS

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7120HRF

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7120HPL

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7320HRF

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7120HTS

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل
VB-7320HPLدانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2320CRF

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2316CRF

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2316CBK

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2320CTS

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2316CWH

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2320CBK

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7520HRF

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

*vc33 و *vc23

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-7520HTS

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-9000RF

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-9000WH

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VN-2021H

دانلود دفترچه راهنما

دانلود دفترچه راهنمای جاروبرقی ال جی مدل

VB-9000RFW و VB-9000WHW

دانلود دفترچه راهنما

نظرات کاربران

در صورتی که پیام شما نیاز به پیگیری دارد حتما شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.