بررسی خطای سنسور فریزر، سنسور یخچال، سنسور یخساز ال جی

خطای سنسور یخچال ال جی

برای بررسی و برطرف کردن خطای سنسور فریزر ال جی و خطای سنسور یخچال ال جی باید اتصالات و مقاومت سنسور از روی برد  بررسی شوند. برای تعمیر و بررسی خطای سنسور فریزر ال جی و خطای سنسور یخچال ال جی  مراحل زیر را دنبال نمایید:

در صورتی که هیچ گونه تخصص فنی در خصوص تعمیر یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی ندارید، به هیچ وجه توصیه نمی شود اقدام به باز کردن دستگاه خود کنید چرا که ممکن است علاوه بر بیشتر کردن مشکل به خودتان نیز آسیب برسانید.

برای هر گونه تعمیر یخچال فریزر یا ساید بای ساید ال جی می توانید از طریق فرم ثبت سفارش آنلاین و یا تماس تلفنی، درخواست خود را ثبت نمایید.

 

موارد بررسی خطای سنسور فریزر ال جی Er FS

 

    • بررسی اتصالات
    • بررسی مقاومت سنسور از روی برد
راهنمای تعمیر
نتیجه
تعویض سنسوراتصال کوتاه۰Ω
سیم کشی خارجیقطعیOFF
بررسی دما و مقاومت (طبق جدول زیر)نرمالمقادیر دیگر

 

جدول بررسی مقاومت و دما

 

 نتیجه۱TO 2
۴۰kΩ۲۲°F / -30°C-
۳۰kΩ۱۳°F / -25°C-
۲۳kΩ۴°F / -20°C-
۱۷kΩ۵°F / -15°C
۱۳kΩ۱۴°F / -10°C
۱۰kΩ۲۳°F / -5°C
۸kΩ۳۲°F / 0°C

 

موارد بررسی خطای سنسور یخچال ال جی Er rS

 

  • بررسی اتصالات
  • بررسی مقاومت سنسور از روی برد
راهنمای تعمیر
نتیجه
تعویض سنسوراتصال کوتاه۰Ω
سیم کشی خارجیقطعیOFF
بررسی دما و مقاومت (طبق جدول زیر)نرمالمقادیر دیگر

 

جدول بررسی مقاومت و دما

 

نتیجه۱TO 2
۳۸kΩ۲۳°F / -5°C
۳۰kΩ۳۲°F / 0°C
۲۴kΩ۴۱°F / 5°C
۱۹٫۵kΩ۵۰°F /10°C
۱۶kΩ۵۹°F / 15°C

 

موارد بررسی خطای سنسور یخچال ال جی Er R2 (به غیر از چهار درب)

 

  • بررسی اتصالات
  • بررسی مقاومت سنسور از روی برد
راهنمای تعمیر
نتیجه
تعویض سنسوراتصال کوتاه۰Ω
سیم کشی خارجیقطعیOFF
بررسی دما و مقاومت (طبق جدول زیر)نرمالمقادیر دیگر

 

جدول بررسی مقاومت و دما

 

نتیجه۱TO 2
۳۸kΩ۲۳°F / -5°C
۳۰kΩ۳۲°F / 0°C
۲۴kΩ۴۱°F / 5°C
۱۹٫۵kΩ۵۰°F /10°C
۱۶kΩ۵۹°F / 15°C

 

موارد بررسی خطای سنسور یخساز ال جی Er lS

 

عملیات
اندازه گیری
تعویض سنسوراتصال کوتاه۰Ω
استفاده از سیم کشی خارجیاتصال باز
قطع
بررسی دما و مقاومت (طبق جدول زیر)نرمالمقادیر دیگر

جدول بررسی مقاومت و دما

 

نتیجه۱TO 2
۴۰kΩ۲۲°F / -30°C-
۳۰kΩ۱۳°F / -25°C-
۲۳kΩ۴°F / -20°C-
۱۷kΩ۵°F / -15°C
۱۳kΩ۱۴°F / -10°C
۱۰kΩ۲۳°F / -5°C
۸kΩ۳۲°F / 0°C
  • کانکتور و سیم های آبی-آبی چک شود.

نظرات کاربران