آموزش تست راه اندازی کولر گازی ال جی (LG)

تست راه اندازی کولر گازی

ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ کولر گازی ال جی و ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ برای اطمینان از بدون نقص بودن فرایند نصب کولر گازی بهتر است از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺴﺖ راه اندازی کولر گازی به صورت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ:

تست راه اندازی کولر گازی

دکمه off/on را به مدت 3 تا 6 ثانیه فشار دهید:

نحوه عملکرد کار کرد آزمایشی:

در این حالت، صرف نظر از دمای محیط، دستگاه به مدت 1±18 دقیقه در شرایط زیر کار می کند:

  • حالت سرمایش
  • کارکرد فن داخلی با سرعت زیاد
  • جریان خودکار باد توسط پره های عمودی
  • کمپرسور با فرکانس ثابت

1- دمای هوای مکش و دهش پنل را اندازه گیری کنید.

مطمئن شوید که تفاوت بین دمای مکش و دهش بیش از 8 درجه سانتی گراد (سرمایش) و 14 درجه سانتی گراد (گرمایش) است.

تست راه اندازی کولر گازی

 دهشT- Tمکش= ΔT

2- فشار سمت گاز (برگشت) شیر سرویس را اندازه گیری کنید.

تست راه اندازی کولر گازی

فشار سمت گاز شیر سرویسدمای هوای بیرونماده مبرد
( P.S.I.G 120~160)

(70 ~55 PSI.G)

35°C(95°F)

35°C(95°F)

R410A

R22

    اگر فشار افت کند و یا اینکه به طور قابل توجهی بیش از مقدار مجاز شده باشد:

ﻓﺸﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺎرژ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺷﻴﺮ ﺳﺮوﻳﺲ –
را دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮرﺳﻲ کنید.

تست راه اندازی کولر گازی

فشار کم است

نشتی/کم بودن گاز

تست راه اندازی کولر گازی

3- ولتاژ و جریان کارکرد را اندازه گیری کنید (به برچسب مراجعه شود.)

تست راه اندازی کولر گازی

جریان و ولتاژ منبع تغذیه با مقادیر مشخص شده تطابق دارد.

سایر مواردی که باید بررسی شود:

 علامت مواردی که باید بررسی شوند
 افتادن، ارتعاش، صدا دستگاه های بیرونی و داخلی بر روی سطوح سفت نصب شده اند.
 نشتی برق سیستم به طور صحیح به اتصال زمین وصل است.
 کار نکردن یا کد خطای 5. اتصال سیم کشی
 نشتی آب مسیر درین درست نصب شده است.

نظرات کاربران

در صورتی که پیام شما نیاز به پیگیری دارد حتما شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس حاصل نمایند.

فرامرز

با سلام
استاد عزیز چگونه تشخیص می دهیم که موتور یخچال یا فریزر افت قدرت فشار دارد.ممنون میشم .