کسب و کار خود را با "کاراباما" گسترش دهید

به جمع +400 متخصصی که با کمک ما کسب و کار خود را گسترش داده اند بپیوندید

چرا همکار کاراباما شوید؟

رئیس خودتان باشید

هر زمان که مایل بودید کار کنید. شما در انتخاب کارها مختارید و می‌توانید کارهایی را که در زمان و مکان موردنظرتان است، قبول کنید.

درآمد مطمئن داشته باشید

کاراباما با شبکه مشتریان گسترده و تبلیغات وسیع، همواره تضمین می‌کند شما درآمد مناسبی داشته باشید.

کسب و کار شما در گوشی شما

برای کار در کاراباما نیازی به داشتن مغازه و یا حاضر شدن در محل خاصی نیست. از هر جا که هستید کارها را ببینید و قبول کنید.

فرم استخدام را پر کنید و همکار کاراباما شوید