جوانه حبوبات در مبارزه با بیماری‌های شایع مازندران شروعی دوباره با جوانه‌ها جوانه‌ها، دانه‌های گیاهان خوراکی هستند که فقط جوانه می‌زنند (بدون کشت) تا برای خوردن آماده شوند. این دانه‌ها می‌توانند به خانواده غلات مثل برنج و جو تعلق داشته باشند یا به خانواده حبوبات مثل عدس و یا آفتابگردان. در هر حال تمام جوانه‌ها […]

چاره جویی مهندسان بسیجی برای مبارزه با کرم خراط؛ قاتل بی رحم درختان گردو

اگر دولت کمک نکند حتی یک درخت گردو باقی نمی ماند چاره جویی مهندسان بسیجی برای مبارزه با کرم خراط؛ قاتل بی رحم درختان گردو با عنایت به ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی میوه درخت گردو برای باغداران، سازمان های بسیج کشاورزی و سازندگی با سازماندهی و اعزام مهندسان بسیجی به مناطق تحت تاثیر کرم […]

گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشت بافت گیاهی

گزارشگر شکوفه میرزایی گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشت بافت گیاهی بافتنی‌های کاشتنی امروزه در سراسر دنیا دغدغه افزایش تولید بذور و محصولات کشاورزی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتی و مردمی به شمار می‌آید. از این رو کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی سعی می‌کنند با استفاده از روش‌های نوین کشت، کمترین میزان آب و خاک را […]

گفت‌وگوی اختصاصی با بنیانگذار نخستین باغ گیاه‌شناسی خصوصی ایران

گفت و گو سمیه دلیری گفت‌وگوی اختصاصی با بنیانگذار نخستین باغ گیاه‌شناسی خصوصی ایران باغی از سرمایه و دانش باغ‌های گیاه‌شناسی در همه جای دنیا به‌عنوان یکی از مراکز آموزشی، علمی و در برخی موارد برای تفریح مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در این‌گونه باغ‌ها تمام گونه‌های گیاهی بومی منطقه، کشور و حتی برخی کشورهای دیگر […]