تربیت موش‌ها برای نجات جان انسان‌ها

تربیت موش‌ها برای نجات جان انسان‌ها اشاره: مهمات جنگی منفجر نشده نظیر مین‌های زمینی هر ساله جان تعداد زیادی از مردم را در نقاط مختلف جهان می‌گیرد یا مانع از ورود آن‌ها به زمین‌های مناسب برای کشاورزی و دیگر اقدامات مولد اقتصادی می‌شود. تشخیص بیماری سل در آزمایشگاه‌ها فرآیندی زمان‌بر است و هر ساله این […]

گزارش «فرصت امروز» از سرمایه‌گذاری در تولید پرلیت / طلای سفید هزارکاره

گزارشگر عباس نعیم امینی گزارش «فرصت امروز» از سرمایه‌گذاری در تولید پرلیت یک ماده سفید هزارکاره صنعت تولید پرلیت در کشور با وجود رشد چشمگیر در سال‌های اخیر همچنان نتوانسته جای خود را در میان صنایع دیگر باز کند. به گفته کارشناسان این صنعت، بیش از ۳۰۰۰ نوع کاربرد تعریف شده برای این ماده معدنی […]

یک مزرعه پرورش روباه، سمور و راسو در بلاروس که از آنها برای تولید پوست خز استفاده میشود؛ شاید با دیدن این تصاویر در پوشیدن برخی از لباسهایتان تجدیدنظر کنید!

یک مزرعه پرورش روباه، سمور و راسو در بلاروس که از آنها برای تولید پوست خز استفاده میشود؛ شاید با دیدن این تصاویر در پوشیدن برخی از لباسهایتان تجدیدنظر کنید! [HR][/HR]