درسهایی از امارت متحده عربی، پیشرفت از چادرنشینی تا قصر نشینی در کمتر از پنج دهه

درسهایی از امارت متحده عربی، پیشرفت از چادرنشینی تا قصر نشینی در کمتر از پنج دهه نویسنده: دکتر محمد جواد کتابداری  این روزها مردم امارات، در حال سپری کردن جشن های استقلال کشور خود هستند؛ کشوری که در ۴۳ سالی که از استقلالش گذشته، توانسته است بیش از بسیاری از ممالک دارای تاریخ و تمدن و […]