به افغانستان چه کالاهایی صادر کنیم؟

به افغانستان چه کالاهایی صادر کنیم؟   اگر قصد تجارت با افغانها را دارید بهتر است از سرمایه کم شروع کنید. ۱۰ محصولی که در این مطلب معرفی شده اند با سرمایه و ریسک کم می تواند شروع کسب و کار تازه شما باشد. در سال ۹۳ افغانستان جزء ۵ کشوری بوده است که ایرانیان […]