کلید موفقیت کسب و کار

کلید موفقیت کسب و کار سه عامل مهم برای موفقیت کسب و کار موجود دارد. در این بخش مهمان ما جولی (Korootny) وایت بود. جولی یک کارآفرین و هنرمند گرافیک است (www.korowotny.com/) جولی به عنوان کسی که برای کارفرمایان بزرگی کار کرده بود و اکنون یک کارآفرین خوداشتغال محسوب می‌شود، پندهای ارزشمندی برای کسب و […]